De bouw aan een betere toekomst in India


Frans Baartmans is de onmisbare schakel, de motor achter een aantal succesvolle projecten in de Noord-Indiase stad Varanasi, waaronder het Nagwa Social Centre, de Shanti Ashram, de Deva Public School, een coà¶peratief tuinenproject, mikrokredieten en meer. Desondanks staat een aantal van deze initiatieven nog volop in de kinderschoenen. Het leven bij en van Nederlands missionaris Frans Baartmans is elke dag een avontuur. Waar het Frans om gaat is niet in een paar woorden te zeggen. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk: je ziet er mensen opbloeien. Frans Baartmans woont al vanaf 1979 in Nagwa, een riksjarijders-wijk in de Noord-Indiase Varanasi, ook wel Benares genoemd. Zijn werk gebied is door de jaren heen uitgebreid en hij heeft inmiddels verschillende projecten in en rondom de stad. Het geld van Klein Verzet heeft een impact op alle projecten en heeft een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het leven van de armste mensen. Soms ging het om een klein steuntje in de rug door beter onderwijs voorzieningen, of het mogelijk maken aan onderwijs deel te nemen. Hier onder voorbeelden van hoe het geld gebruikt is.

Een vrouwenfiets
Voor vele vrouwen en zeker tienermeisje meiden is een fiets een heel waardevol bezit. Maar voor meisjes uit boerengezinnen is het onbereikbaar. Dat betekent elke dag veel lopen, soms wel 15 km op een dag; naar school, naar huis, naar de markt, naar het land, naar vriendinnen. Door het geld van Klein Verzet krijgen deze meiden nu de helft van hun fiets helemaal gratis, voor de andere helft moeten ze werken. Dat kan in de tuinen van de Shanti Ashram, op deze manier verdienen ze hun eigen fiets en wordt het ook echt hun eigen bezit. Frans gaat er van uit dat je mensen moet helpen door hen te stimuleren om zich verder te ontwikkelen en daar een steuntje in de rug bij geven, in plaats van alles te gratis aan te bieden.

De openluchtschool Shanti Ashram heeft nu de beschikking over twee boekenkasten vol met kinderboeken. De boekenkasten zijn ook een schenking van Klein Verzet. Ze zijn geheel afgesloten zodat de mieren en andere dieren er niet bij kunnen. Maar aan de voorkant zijn van glas zo dat de kinderen en leerkrachten wel kan zien wat er in zit. Het is een trots bezit en de kinderen genieten er van om in bibliotheek te gaan en de boeken te pakken en bekijken. Door de kasten kunnen nog generaties kinderen genieten en gebruik maken van de boeken.

Nieuwe ramen, tegels en batterijen
De Deva Public School had al jaren een grote wens, maar daar was nog steeds geen geld voor gevonden. De schoolleiding wilde graag echte glazen ramen, zodat het in de winter minder koud was in de lokalen. Door het geld van de Klein Verzet zijn die er eindelijk gekomen. Op de Deva School komen ongeveer de helft van de kinderen uit arme gezinnen, deze worden gesponsord door mensen in Nederland. De school is door Frans opzet met het idee dat er zo integratie plaats zou kunnen vinden tussen verschillende kasten. De twee verdieping van het gebouw liggen nu mooi grijskleurige tegels wat minder koud en beter schoon te maken is en beschikt te school over de batterijen waarmee stroom opgeslagen kan worden, als die niet direct voorhanden is. Sociaal centrum
Het sociaal centrum in de wijk Nagwa staat als een huis, is een belangrijk sociaal knooppunt voor de bewoners en heeft een actieve gemotiveerde leiding en leerkrachten, die door Frans zelf zijn op geleid. Het geld van Klein Verzet heeft daar voor een buffer voor de inkomsten gezorgd. Een nieuwe investering
Toen Christopher Baan in oktober 2005 naar India vertrok, had hij eveneens via Stichting Klein Verzet, van kennissen, vrienden en bedrijven zo’n €2000,- ingezameld voor verdere ontwikkeling, speciaal het onderwijs in het sociaal centrum. Aan het einde van zijn 6000 km lange fietstrektocht door India, toen hij terugkeerde naar Varanasi, heeft Stichting Klein Verzet dit bedrag nog eens verdubbeld.

Nieuwe computers
Het grootste gedeelte van deze fondsen is naar de aanschaf, installatie en het onderhoud van in totaal 5 computers gegaan. Ook is meteen een internetverbinding geïnstalleerd, die de mensen van Nagwa moet verbinden met de onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie van het internet. De lessen hiervoor zullen zeer spoedig van start gaan, en de nadruk zal liggen op het opleiden van jongeren – vooral meisjes – tussen de 12 en 20 jaar. Deze groep jongeren – vooral de ouderen – zien vaak nog niet het nut van onderwijs in en hangen vaak maar rond op straat, waardoor ze in alleen maar grotere sociale en financiële problemen terecht komen.

Opknapbeurt trappenhuis
Het trappenhuis in het Social Centre was sinds de bouw in 2004 nog niet afgewerkt – simpelweg omdat het initiatief er niet voor was genomen. Hiervoor waren twee schilders ingehuurd om het een koel, zomers kleurtje te geven – lichtblauw.

Reservefonds avondklassen
Om in de toekomst niet in de problemen te raken bij het organiseren van de avondklassen – zowel voor computers, maar ook bijlessen voor universiteitsstudenten, is besloten een bedrag van €1800,- apart te houden. Dit is genoeg voor het salaris van één leraar voor ca. 2 jaar…

Dank
‘Het gaat niet om wat ik doe, maar wat er om me heen gebeurt’ – heeft Mahatma Gandhi eens gezegd. Bovenstaande uitspraak dringt zich op als je poosje in Varanasi bent. Daar waar Frans gaat en komt inspireert hij mensen om te werken aan hun toekomst of om mee te helpen aan de toekomst van de allerarmsten in India. Mede door Klein Verzet en dankzij alle sponsors zijn er grote stappen gemaakt voor de toekomst!

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen