Amma, winnaar Internationale Vredesprijs


De wereldberoemde spirituele leider Mata Amaritanandamayi uit Kerala, beter bekend als Amma, Indiaas ‘Hugging Mother’ komt opnieuw naar de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch op 16, 17 en 18 oktober 2004, in haar streven om liefde, vrede en mededogen in de wereld te ondersteunen. De Maaspoort zal veranderen in een Indiase tempel met rituelen, meditaties en traditionele Indiase muziek. Drie dagen lang zal Amma ‘darshan’ geven en duizenden mensen omhelzen. In 2002 en 2003 kwamen bijna 10.000 mensen voor Amma’s omhelzing.

Amma’s missie bestaat uit twee delen. Als eerste haar Darshan programma’s waarbij iedereen de kans krijgt om persoonlijk haar zegenende omhelzing te ontvangen; en als tweede haar ontwikkelingsprojekten die er op gericht zijn om de levens van miljoenen mensen op een praktisch niveau sterk te verbeteren. Amma komt naar het westen om zorg en liefde te geven aan iedereen in haar streven om de wereld te inspireren tot belangeloze liefde.

Internationale erkenning
Dit jaar werd Amma gevraagd de keynote speech te houden tijdens de sluitingsceremonie van het Wereldparlement van Religies van de UNESCO in Barcelona (voor de openingsspeech was Z.H. de Dalai Lama uitgenodigd). In haar speech getiteld ‘Blijvende oplossingen voor alledaagse conflicten’ onderstreepte ze het belang van onze eigen inzet voor de wereldvrede (volledige tekst is verkrijgbaar).

Op 21 september, de jaarlijkse dag van de vrede van de Verenigde Naties vroeg Amma op verzoek van de organisatoren, haar miljoenen volgelingen over de hele wereld te participeren in een minuut van stilte en gebed. Op 6 oktober 2002 kreeg Amma de Ghandi-King Award voor haar inzet voor geweldloosheid en verdraagzaamheid tijdens de vergadering van de VN in Genève. Dr. Jane Goodall omschreef Amma tijdens de prijsuitrijking als: ‘Gods Liefde in een menselijk lichaam.’ Deze prijs ging eerder naar o.a. Koffi Annan en Nelson Mandela. Amma heeft talloze speeches gegeven op internationale forums o.a. The Global Peace Initiative of Women Religious and Spiritual Leaders van de VN, Genève –2002, The Millennium World Peace Summit, Algemene Vergadering van de VN, New York – 2000, The Interfaith Celebrations of the 50th Anniversary van de Verenigde Naties, New York 1995 en The Parliament of the World’s Religions’ 100th Anniversary in Chicago. 1993.

Arts en wereldberoemd schrijver Deepak Chopra zei over Amma: ‘Amma is de belichaming van zuivere liefde, haar aanwezigheid is helend.’

Timothy Conway (auteur van Women of Power and Grace) omschreef Amma als:
‘…; het meest glorieuze licht dat in de geschiedenis van religie is verschenen. Haar inzet om miljoenen mensen te omhelzen – dag na dag, de een na de ander, over de hele wereld – zonder ooit te pauzeren of een dag vrij te nemen, is een goddelijke gave. Geen menselijke kracht zou dit kunnen volbrengen.’

Amma wordt door miljoenen gezien als een levende heilige en vergeleken met Moeder Teresa. Op haar uitgebreide wereldreizen, die ook haar talloze humanitaire projecten financieel ondersteunen, heeft ze al meer dan 23 miljoen mensen omhelsd. Amma omhelst iedereen die tot haar komt met een moederlijke, zegenende knuffel. Ze reist rond de wereld op uitnodiging van haar volgelingen, haar programma’s zijn gratis en draaien geheel op vrijwilligers.

Wie is Amma
Amma werd geboren in een arm vissersgezin in het zuiden van India. Ze ging maar drie jaar naar school. Als kind had ze al zorg voor de armen en de zieken om haar heen. Amma zegt: ‘Ik wil dat de mensen in vrede leven, dat maakt mij gelukkig. In deze wereld leven zoveel mensen in luxe en comfort en nog veel meer in armoede en ellende. Door in liefde samen te werken moeten we ons zonder eigen belang inzetten voor de wereld, zonder iets terug te verlangen.’

Amma over religie
Amma spreekt mensen van alle culturele en religieuze achtergronden aan en is inmiddels de inspiratie geworden voor miljoenen over de hele wereld.

Amma wordt gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van het Hindoeïsme, maar profileert zich steeds meer als een ‘Moeder van de wereld’. Amma zegt dat alle religies gelijk zijn en dat haar leringen over verdraagzaamheid en mededogen universeel zijn. ‘Een regenboog wordt gevormd door het samenvloeien van zeven kleuren, die hem juist z’n aantrekkelijkheid en pracht geven. Op dezelfde manier zouden we de verschillen tussen religies, cultuur en nationaliteiten moeten herkennen en accepteren. We moeten elkaar de hand reiken en zo in het belang van de mensheid de universele menselijke waarden onderstrepen.’

Een miljoen mensen kwamen naar haar verjaardag Tijdens de viering van haar 50ste verjaardag vorig jaar september, kwamen meer dan een miljoen bezoekers waaronder de Indiase President en Vice-president en Yolanda King (dochter van Dr. Martin Luther King), die haar eerden als een van de grote spirituele leraren van deze tijd. Amma koos ervoor om haar verjaardag om te zetten in een vier dagen lang gebed voor de vrede (Embracing the World – for Peace and Harmony) en spirituele groei. Er waren conferenties van belangrijke religieuze leiders uit heel India, een bijeenkomst van 160 top zakenlieden uit de VS en India onder leiding van de Indiase President, een Vrouwen en een Jongeren Conferentie. Ook was er een ceremomie met water uit 150 rivieren van over de hele wereld die de eenheid van alle naties symboliseerde. Op de laatste dag van de viering gaf Amma na haar toespraak en het sluiten van 108 huwelijken in een marathonzitting van bijna 24 uur haar darshan-omhelzing aan bijna 45.000 mensen, zonder pauze of maaltijd.

Amma’s ontwikkelingprojecten
Honderden projecten zijn inmiddels onder Amma’s inspiratie ontstaan: 3 weeshuizen, 47 scholen, een Universiteit met een Technische- en Medische Faculteit, een hypermodern ziekenhuis, een tandartsopleiding. Uit bewondering voor Amma’s projecten gaf de Indiase President Dr. A.P.J.

Abdul Kalam het volledige salaris van zijn eerste tien maanden als president van India aan Amma. Amma heeft dit geld besteed aan een chirurgische ziekenhuisafdeling in Rameshwaram. Amma heeft al 3.000 huizen voor de armen gebouwd en dit wordt in 10 jaar uitgebreid naar 125.000! Drie dorpen zijn herbouwd in het door aardbevingen getroffen Gujarat (inclusief een moskee!). Amma renoveert in 6 grote steden grote delen van krottenwijken. Er wordt aan 50.000 weduwen maandelijks een pensioen betaald. Voor de armen zijn alle instellingen van Amma gratis.

Als men iets kan betalen wordt een bijdrage gevraagd. Amma’s nieuwste project is een juridisch verband waar 1008 juristen in samenwerken om de armen rechtshulp te verlenen en om conflicten op te lossen. De nadruk ligt hier op mensenrechten en schending van tribal-laws.

De internationale pers over Amma:
‘Mata Amritanandamayi…;is fast becoming a world-renowned spiritual leader like Mother Teresa or Mahatma Gandhi.’ –Reuters News, Los Angeles, ‘Mata Amritanandamayi, one of India’s most famous living Hindu saints.’ –Wall Street Journal ‘…; known globally for her charitable work and her emphasis on selfless service.’–Los Angeles Times Technology industry icons, management gurus, business leaders, India’s president, and 100.000 devotees from around the world…;celebrated the 50th birthday of…;a woman who wields considerable influence over the world’s second most populous country…;Amma…;sends a simple but powerful message of "unconditional love" by hugging men, women and children.–Khozem Merchant, The Financial Times of London ‘Indian President APJ Abdul Kalam has joined one of India’s best-known religious gurus, Mata Amritanandamayi, in an outspoken denunciation of poverty.’–Charles Haviland, BBC News ‘Ms. King called the Hindu woman "god in flesh".’ Ms.Yolanda King, daughter of Rev. Martin Luther King–Associated Press ‘Amma…;one of the most notable religious phenomenon of the day. –El Pais, Spanje

De pers over haar bezoek aan Nederland:
‘Goddelijke Moeder even in Nederland’ de Volkskrant 9 –11-2002. ‘Van God gezonden omhelzingen…;.Lange rijen voor de darshan, wachtend op de innige omhelzingen van Amma…;. Amma ziet zichzelf niet als concurrent van het christendom, integendeel, alle religies komen voor haar op hetzelfde neer.’ Trouw 9-11-2002. ‘Wang aan wang voor dezelfde god, Majoor Bosshardt en Amma, …;twee spirituele moeders’ Onkruid, januari/februari 2003. ‘Ze geeft geheel belangeloos liefde’ Brabants Dagblad, 24-10-2001. ‘Amma, the hugging Mother, omarmd met duizend armen’ Ohm Vani – 1-9-2001

Informatie:
De programma’s zijn op 16-17-18 oktober 2004 en duren van 10 tot 15 uur en van 19.30 tot diep in de nacht.
Toegang tot het programma in de Maaspoort (Marathonloop 1) is geheel gratis. Er worden tegen geringe vergoeding traditionele Indiase maaltijden verzorgd. Bijdragen voor Amma’s charitatieve werk zijn van harte welkom via Vrienden van Amma Nederland, giro 427 2772 (Llelystad).

Voor bezoekersinformatie kunt u terecht bij Dirk en Rita Overlaet, Nuenveld 26 Berlicum, 073 – 503 3291 en op www.amma.nl

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen