BEDRIJVENGIDS   |   BOLLYWOOD   |   DATING   |   FORUM   |   HINDU   |   RINGTONES   |   TV

Indian Feelings

maandag 9 oktober
2017
Columns

Columns

Surinamers hebben daadwerkelijk een sterk ontwikkeld gevoel voor futiliteiten, vooral als het om ambiance, comfort en stijl gaat. Bij hen gaat het er meer om dat zij wat gedaan hebben en niet zozeer hoe. Op zondag 28 september j.l. was er in het Lucien theater te Den Haag een dag…
Lees meer... 0
Diverse kranten maakten er gewag van dat een zwangere vrouw een miskraam heeft gekregen nadat zij samen met haar vriend in elkaar was geslagen door een groep Marokkaanse jongeren. Reden van de mishandeling: Zij was zelf van Marokkaanse afkomst en haar vriend was zwart. De Surinamer vertelde: “Wanneer ik met…
Lees meer... 0
DOOR RABIN GANGADIN Het is buitengewoon te betreuren dat een land als Suriname dat door niemand anders dan door de Nederlandse taalunie in 2005 officieel geaccrediteerd is als Nederlands taalgebied ( lees: taaldildo), met haar schrijversaantal volstrekt niet kan profiteren van een, desnoods verkapte voorkeursbehandeling. Zelfs een omhooggevallen literatuurboer als…
Lees meer... 0
Er moet ruiterlijk worden toegegeven dat van alle Surinaamse websites The Indian Feelings geheel en al beantwoordt aan de hedendaagse tijdgeest en ondanks haar bescheiden presentatie een open-minded forum is voor kwalitatief eclatant ogende rubrieken. Men is er niet wars voor vernieuwingen, ongekende gezichtpunten en meningen, die zogenaamd politiek incorrect…
Lees meer... 0
De uit Iran afkomstige en al twintig jaar in Nederland wonende schrijver, columnist en wat dies meer zij, Kader Abdollah die met recht gezien kan worden als een voorbeeld allochtoon heeft altijd onomwonden zijn intrinsieke respect en waardering betoond voor de Nederlands taal en de Nederlandse cultuur, hetgeen hem een…
Lees meer... 0
Hoewel ik mij terdege realiseer dat een politiekgetint onderwerp niet behaaglijk overkomt op de toch niet bepaald actieve lezers en denkers van de Indian Feelings passanten, vermag ik desalniettemin toch een thema aan te snijden dat ons allemaal zou kunnen boeien. Daar waar ik het over zou willen hebben is…
Lees meer... 0
Laatst las ik een wetenschappelijk artikel waarin stond dat er blijkens een nieuw/hernieuwd onderzoek roken toch ergens goed voor is. Hoewel de inmiddels vastgelegde nadelige gevolgen van veelal lichamelijke aard onbetwistbaar overeind hebben mogen blijven , zou roken volgens de verantwoordelijke onderzoekers een heilzame geestelijke ontlading zijn. Even na een…
Lees meer... 0
Sigmund Freud die als wetenschapper geen nadere toelichting behoeft heeft een aantal begrippen bedacht dat in ons huidige spraakgebruik als vanzelfsprekend is opgenomen. Het zijn begrippen als 'minderwaardigheidsgevoel', 'compensatiestreven', en 'levensplan'. Alleen bij Surinamers rekt dit rijtje nog verder uit door begrippen als: gek, gefrustreerd, hooghartig, ordinair, vrijpostig etc. Zodra…
Lees meer... 0
De Franse filosoof Jean Paul Sartre had in zijn existentiele benadering van het menselijke universum een begrip als het individualisme gelanceerd waar hij verschillende invalshoeken voor gebruikte. De ene keer schreef hij dat het IK een ding zou zijn en een andere keer zou het individu een ZIJN zijn, een…
Lees meer... 0
Politici gaven naar aanleiding van de recente verkiezingsuitslag onomwonden ten beste dat de kiezers gesproken zouden hebben. Als ik er even bij stil sta besluipt mij onmiddellijk de vraag of er een moment is waarop de Nederlander zijn/haar bek niet open gerekt heeft tot de stand “verrekt “. Buurthuizen, Bingoavonden,…
Lees meer... 0
Het hebben over de koninginnendag begint voor mij steeds te lijken op de humor-en bloedeloze speeches die sprekers afsteken tijdens Holi-en Phagwa vieringen. De aanhef en het slot lijken door het verglijden van de jaren niet aan roestigheid te hebben ingeboet. Hierdoor heb ik bij het thema koninginnendag de terechte…
Lees meer... 0
Surinamers en Hollanders hebben één karaktertrek met elkaar gemeen hetgeen de roddelgeilheid betreft en de morbide drang iemand met half verkregen informatie publiekelijk te compromitteren c.q. aan de schandpaal te nagelen. Hollanders doen dat met de marktveroverende wekelijkse editie van roddelbladen, ,websites en televisie programma's terwijl de arme Surinamers het…
Lees meer... 0
Hoewel ik er volstrekt geen moeite mee heb dat Hindoestanen in het algemeen in tegenstelling tot andere etnische groepen geen eenheidsworst vormen maar elkaar juist met een allesomvattende blik controleren en elkaars vooruitgang en ondergang secuur in kaart brengen, gaat het mij wel erg ver wanneer leden uit deze etnische…
Lees meer... 0
Hoe word je in het leven een man/vrouw met een eclatante staat van dienst achter je? Hoe vaak overkomt het je niet dat een werkende persoon publiekelijk gelauwerd wordt met douceurtjes en faveurtjes vanwege het feit dat betrokkene een aanzienlijke carrière achter zich heeft gelaten en die ter zinvolle besteding…
Lees meer... 0
De inmiddels notoire kredietcrisis laat haar impact ook stevig gelden in de kwaliteit van de menu's in restaurants. Laatst heb ik mij in een Surinaams restaurant aan de Ceintuurbaan te Amsterdam tegoed gedaan aan een lading bruin gekleurde rijstkorrels die voor Surinaamse nassi zou moeten doorgaan. De smaak zou je…
Lees meer... 0
Utrecht is als vierde grote stad van Nederland tegelijkertijd het zieligste en erbarmelijkste gehucht in de provincie Utrecht. Het opvallendste van Utrecht is dat hoe verder men van Hoog Catharijne, van de statige kantoorgebouwen afdwaalt des te armzaliger de huizen en mensen eruit beginnen te zien. De riante onderkomens boven…
Lees meer... 0
Bij de bank genomen is de jongerenproblematiek waar op dit moment de meest verhitte discussies over wordt gevoerd, beslist niet iets uit deze tijd maar heeft haar wortels ook eerder geschoten. Deze regels zullen een hele opluchting zijn voor de raddraaiers die in het dagelijkse leven het niet erg nauw…
Lees meer... 0
Degene die zich aangetrokken zou kunnen voelen tot het schrijven van een cultuurpsychologische verhandeling over Waterkant.net, zou vooraf zijn/haar inspiratie kunnen opdoen via de geestesgesteldheid van de van een mentale regressie getuigende redactie en directie deze website. Waterkant.net wordt beheerd en bestuurd door lui die denken tot veel in staat…
Lees meer... 0
Nederland is een safari alwaar op wilden gelijkende geciviliseerde mensen, hoewel uitgedost in de meest trendy kledij, aan een ernstig moreel tekort lijden. De uitzonderingen onder hen ritselen ertussen alsof ze liever op de vlucht zouden willen slaan voor de meute die kennelijk over evenveel hoek- en slagtanden beschikt als…
Lees meer... 0
In tegenstelling tot de Hindoestanen uit India die als volk zeer vindingrijk zijn op het gebied van de artistieke prestatie, zijn die afkomstig uit Suriname alles behalve vooruitstrevend, en in het bijzonder getalenteerd. Hooggetalenteerden staan binnen de Hindoestaanse gemeenschap ietwat aan de zijde van de weg die de maatschappij rondom…
Lees meer... 0
Ergens in de jaren tachtig kreeg ik als literair recensent de roman, getiteld; Gevangen in de sluier van de Amerikaanse schrijfster Betty Mahamudi toegestuurd door het opinieblad Elseviers Magazine, waar ik toentertijd voor schreef. Surinaamse broodjes die doorgaans de reputatie hebben  met een miraculeuze tempo over de toonbank te vliegen,…
Lees meer... 0
Rundvlees eten?!? Geweld niet afwijzen?!? Seks, pies, poep?!? Pijpen?!? Fuck?!? Wat bezielt die Prem toch om zich zo ongegeneerd, zo kwetsend en zo laf te laten gaan in een inmiddels beruchte column, die hij in het gratis dagblad De Pers liet plaatsen op 13 december 2007? Ik geef toe ……
Lees meer... 0
De Surinaams-internationale schrijver, wijlen Albert Helman schreef in zijn roemruchte essay De Verovering van Eldorado dat het de Surinamer aan karaktervastheid en courage zou ontbreken. De Surinaams-Nederlandse schrijfster Bea Vianen verwoordde dezelfde kritiek nogal persiflerend op de navolgende wijze in haar roman Het Paradijs van Oranje: “Surinamers zoeken elkaar alleen…
Lees meer... 0
Twee weken geleden ontving ik een e-mail met als subject ‘Marokkanen integreren beter dan de Hindoestanen??’. Eerst in de veronderstelling dat het een flauw doorstuurmop of een pornografisch getint fotootje betrof, besefte ik al lezend dat het om een serieus stuk ging in de vorm van een interview. De geïnterviewde…
Lees meer... 0
Wie kent hem niet? Mr. Dewanand die via een eigen opgezette website, inhoudende een klip en klare visie over het in zijn ogen de ronduit infernale en inferieure kwaliteit van het Hindoestaanse soort, de wereld probeert te ontbolsteren. Naar verluidt heeft hij wegens aantoonbare terroristische activiteiten, in welk geval het…
Lees meer... 0

Meer Indian Feelings

Bollywood

COLUMNS

LIEFDE & RELATIE

LIfestyle

Bollywood

Ayesha

Columns

Columns

Liefde & Relatie

Liefde & Relatie

Lifestyle

Lifestyle

Special

Special
Copyright 2001 Indian Feelings. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

Inloggen of Registreer

Zit je op Facebook? Wij ook! Vergeet je ons niet te liken op www.facebook.com/IndianFeelings

Maar je hoeft je dan ook niet te registeren, je kunt eenvouding inloggen met je Facebook account.

Inloggen met je FaceBook account.


Inloggen

Registreer

Registratie
or Annuleren